Vaikuttavat aineet

Yleisimmät tehoaineet kuuluvat pyretriineihin tai pyretroideihin. Pyretriini on luonnossa esiintyvä aine ja pyretroidit ovat puolestaan synteettisiä. Nämä aineet ovat myrkyllisiä vaihtolämpöisille eliöille, mutta eivät nisäkkäille.

Tehoaineilla on erinomaisia ominaisuuksia

  • Ne ovat ns. laajaspektrisiä, eli ne tehoavat hyvin mitä erilaisimpiin hyönteisiin
  • Ne tehoavat nopeasti ja pieninä määrinä
  • Ne hajoavat nopeasti, joten niistä ei kerry jäämiä luontoon tai nisäkkäiden kehoon
  • Ne ovat selektiivisiä, eli ne eivät oikein käytettynä aiheuta vaaraa ihmisille tai muille nisäkkäille.

Pyretriini

Pyretriini hajoaa auringonvalossa jopa 10 minuutissa. Koska pyretriini uutetaan kasvista, vaihtelee sen koostumus vuosittain sääolosuhteiden seurauksena. Koska koostumus vaihtelee, ei hyönteisillä kehity resistenssiä.

Pyretriini on ainoa tehoaine, joka hyväksytään käytettäväksi luomuviljelyssä. Pyretriinin huono puoli on sen allergisoiva vaikutus, joka johtuu aineessa olevista epäpuhtauksista. Raid-tuotteissa käytetään vain puhdistettua pyretriiniä, joten tätä ongelmaa ei kyseenomaisessa tuotesarjassa ole. Pyretriinin herkistävästä vaikutuksesta on pyritty eroon kehittämällä pyretroideja.

Pyretroidit

Pyretroidit ovat pysyvämpiä yhdisteitä kuin pyretriinit, jolloin ne sopivat hyvin ryömivien hyönteisten torjuntaan. Niiden vaikutusaika on jopa viikkoja. Aerosoli jätetään pinnoille vaikuttamaan myös niihin hyönteisiin, jotka eivät sumutusvaiheessa joutuneet aineen kanssa kosketuksiin. Pyretroidien myrkyllisyys on hyönteisille 1.000–10.000 kertainen verrattuna tasalämpöisiin eliöihin.

Raid-torjunta-aineissa käytetyt pyretriinit ja pyretroidit

Deltametriini

Deltametriini on synteettinen pyretroidi, joka vaikuttaa hyönteisiin kosketuksesta ja nieltynä. Kestää hyvin auringon valoa sekä ilmastollisia vaikutuksia.

Käytetty tuotteessa: Raid Muurahaissirote.

Fenotriini

Fenotriiniä voidaan kutsua myös nimellä sumitriini ja d-fenotriini. Se on synteettinen pyretroidi, jota käytetään kotitalouskäyttöön tarkoitettujen hyönteisten torjunta-aerosolien komponenttina. Fenotriini torjuu hyönteisiä kosketuksessa ja nieltynä.

Käytetty tuotteessa: Raid Hyttys- ja kärpäsaerosoli, Raid House Hyönteistorjunta.

Imiprotriini

Imiprotriini on synteettinen pyretroidi, joka toimii kontaktimyrkkynä eli tappaa hyönteisen kosketuksesta. Sillä on myös hyönteisiä karkottava vaikutus.

Käytetty tuotteessa: Raid Muurahais- ja torakka-aerosoli.

Pralletriini

Pralletriini on synteettisiin pyretroideihin kuuluva hyönteismyrkky, joka vaikuttaa hyönteisten hermostoon.

Käytetty tuotteessa: Raid Liquid Electric hyttystorjuntalaite, Raid Hyttys- ja kärpäsaerosoli, Raid House Hyönteistorjunta, Raid Moniteho Hyönteisaerosoli

Sypermetriini

Sypermetiini on suosittu hyönteistorjunta-aineissa käytetty tehoaine, joka kuuluu synteettisiin pyretroideihin. Alun perin sypermetriiniä käytettiin maataloustuotannossa torjumaan tuotantoeläinten loisia, kuten punkkeja, täitä ja kirppuja. Nykyisin tämä tehoaine on kuitenkin erittäin yleinen kotitalouksien hyönteistorjunnassa käytetyissä valmisteissa.

Käytetty tuotteessa: Raid Muurahais- ja torakka-aerosoli.

Transflutriini

Transflutriini on nopeavaikutteinen pyretroidi, joka haihtuu suhteellisen nopeasti. Transflutriini tehoaa hyönteisiin sekä kontaktissa että hengitettynä.

Käytetty tuotteessa: Raid Kointorjunta

Muita Raid-tuotteissa käytettyjä tehoaineita

Piperonyylibutoksidi

Ns. synergisti, joka voimistaa Raid-aerosoleissa pyretriinin vaikutusta.

Spinosadi

Spinosadi on mikrobialkuperää oleva luonnollinen hyönteisten torjunta-aine. Ensimmäisen kerran se on rekisteröity käytettäväksi torjunta-aineena maataloudessa vuonna 1997. Luonnollisen alkuperänsä ansiosta sitä käytetään mm. luomutuotannossa monissa maissa, mutta myös kotitalouksissa hyönteisten torjuntaan. Spinosadi tehoaa hyönteisiin kosketuksesta tai nieltynä. Teho on kuitenkin huomattavasti parempi ravintona syötynä. Spinosadi on vaarallista mehiläisille.

Käytetty tuotteessa: Raid muurahaissyötti.

Lue torjuntatuotteissa käytetyistä tehoaineista lisää Hyönteismaailmasta.