Tietosuojaseloste

Raid rekisteri- ja tietosuojaseloste, päivitetty 13.3.2019

1. Rekisterin pitäjä

Oy Transmeri Ab (y-tunnus 2565893-3 ) PL 50 02631 Espoo, puh. (09) 476 50 0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pauliina Kivimäki
Osoite: PL 50, 02631 Espoo
Puhelin: 09-476 500
Yhteyshenkilön sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@transmeri.fi

3. Rekisterin nimi

Raid-rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Oy Transmeri Ab:n yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi. Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Oy Transmeri Ab voi lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia henkilötietolain mukaisesti tai sähköistä suoramarkkinointia (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä) mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

  • Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi
  • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero
  • Markkinointilupa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, kun hän jättää yhteystietonsa raid.fi -sivustolla esimerkiksi yhteydenotto-, kilpailu- tai palautelomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia Transmeri -konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa joka on suojattu palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Transmeri voi pyytää tarkastuspyynnön esittänyttä rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi kirjallisesti allekirjoitettuna.